image/svg+xml Namu serviss

Nekustamo īpašumu apsaimniekošana. Uzturēšanas darbi. Uzkopšanas darbi. Grāmatvedība. Attīstības un uzlabojumu veicināšana.

Mājas lietas izstrāde

 • Mājas pamatdokumentu sagatavošana un sakārtošana
 • Mājas tehniskās dokumentācijas sagatavošana un sakārtošana
 • Dzīvokļu īpašnieku biedrības dibināšana
 • Juridiskās dokumentācijas izstrāde
 • Iekšējo kartības noteikumu izstrāde
 • Apsaimniekošanas līgumu izstrāde un slēgšana
 • Iedzīvotāju reģistru vešana

Mājas saimnieciskās darbības administrēšana

 • Kopīpašnieku sapulces organizēšana nodrošināšana un organizēšana
 • Biedru un valdes sapulču procesa nodrošināšana un organizēšana
 • Apkalpojošā personāla nodrošināšana un vadība
 • Darbu organizēšana ar pakalpojumu piegādātajiem
 • Pakalpojumu kvalitātes kontrole
 • Darbs ar parādniekiem un nelabvēlīgiem iedzīvotajiem

Uzturēšanas darbi

 • Siltumtehniķa, santehniķa, elektriķa, inženiera un strādnieka darba organizēšana
 • Mājai pieguļošās teritorijas uzturēšana (apzaļumošana, auto novietošanas sakātošana
 • Koplietošanas telpu uzturēšana
 • Iekārtu uzturēšana (apkures katli, lifti, attīrīšanas iekārtas u.c.)
 • Komunikāciju uzturēšana (Ūdens apgādes, kanalizācijas un siltumapgādes, Ventilācijas sistēmu, Elektroapgādes sistēmas un vājstrāvu tīklu, telekomunikāciju)
 • Regulāras pieguļošās teritorijas, namu un komunikāciju apsekošanas

Uzkopšanas darbi

 • Sētnieku un apkopēju darba organizēšana
 • Mājai pieguļošās teritorijas uzkopšana (ikdienas uzkopšana, ietvju un laukumu mazgāšana, sniega un lapu savākšana)
 • Koplietošanas telpu uzkopšana
 • Deratizācijas un dezinfekcijas pasākumi
 • Logu un fasāžu mazgāšana
 • Atkritumu izvešanas organizēšana

Grāmatvedības un lietvedības organizēšana

 • Norēķinu administrēšana
 • Finanšu plānošana un izmaksu optimizācija
 • Budžeta plānošana

Attīstības un uzlabojumu veicināšana

 • Remontdarbu organizēšanā telpu kosmētiskais remonts; - inženierkomunikāciju remonta darbi; ēku renovācija un būvniecība;
 • Ideju ģenerēšana
 • Attīstības projektu izstrāde, vadīšana un finansu piesaiste (renovācija, siltināšana, autonoma apkure, kapitālie remonti)
 • Laicīgi rīkoties lai tiktu veikti garantijas remonti Organizēt remontdarbus pēc garantijas laikā Vienoties ar iedzīvotājiem par vienotu vizuālo skatu
 • Ūdens attīrīšana un zudumu novēršana
 • Bērnu laukumu un atpūtas zonas izveide un organizēšana
 • Energoefektivitātes jautājumi energoaudits - siltināšana

Drošības sistēmu izveide un uzturēšana

 • Drošības iekārtu izveide un uzturēšana (videonovērošanas kameras, koda atslēgas, signalizācijas, domofoni, u.c.)
 • Ugunsdrošība
 • Tehniskā drošība
 • Inovatīvu drošības sitamu izveide
 • Apsardze

Papildus pakalpojumi

 • Nekustamā īpašuma izīrēšana un pārdošana
 • Individuāla iedzīvotāju juridiska apkalpošana
 • Individuāli remonta darbu pakalpojumi iedzīvotājiem
 • Individuāli nekustamo īpašumu speciālistu pakalpojumi iedzīvotājiem
 • Atsevišķu dzīvokļu vai telpu apsaimniekošana, realizācija, izīrēšana un kontrole.