image/svg+xml Namu serviss

Nekustamo īpašumu apsaimniekošana. Uzturēšanas darbi. Uzkopšanas darbi. Grāmatvedība. Attīstības un uzlabojumu veicināšana.

Par personas datu apstrādi

Mēs lūdzam jūs iepazīties ar informāciju par to, kā mēs, SIA „R.E.D. Namu serviss”, reģistrācijas Nr. 40003805030, juridiskā adrese Smilšu iela 6 - 9, Baloži, Ķekavas novads, LV2128, kā mēs apstrādājam personu personas datus.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus saskaņā ar esošiem datu aizsardzības likumiem, Eiropas Savienības (ES) vispārējiem datu aizsardzības noteikumiem un citiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

Šis dokuments ļaus jums uzzināt, kādus datus mēs varam apkopot par jums, kā mēs tos izmantosim, saņemsiet informāciju par jūsu tiesībām un kā sazināties ar mums.  

Kādi personas dati tiek apstrādāti

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, kas nepieciešami, lai sniegtu pakalpojumus:

 • Personiskā informācija (vārds, uzvārds)
 • Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs)

Juridiskais pamats: Jūsu piekrišana.

Dati informācijas un mārketinga kampaņām, komerciāliem ziņojumiem Mēs izmantojam tikai ar jūsu piekrišanu.

 • File cookie sīkdatnes (cookies) ir mazi teksta faili, kas tiek izveidoti un saglabāti Jūsu lietotāja galiekārtā, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni. Sīkdatnes (cookies) „atceras” Jūsu lietošanas pieredzi un pamatinformāciju, tādējādi uzlabojot mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu. Izmantojot sīkdatnes (cookies) tiek vākti tīmekļa vietnes lietošanas vēstures dati un statistikas dati. Ja vēlaties aizliegt sīkdatnes (cookies) izmantošanu vai dzēst glabātos cookies sīkfailus, Jūs varat to izdarīt interneta pārlūkprogrammas iestatījumos.

Juridiskais pamats: Jūsu piekrišana (interneta pārlūka konfigurācija)

Kā mēs aizsargājam jūsu personisko informāciju

 • Mēs veicam pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu drošību un lai Jūsu dati vienmēr tiktu apstrādāti saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem.

Personas datu avoti

 • Mēs vācam personas datus, ko Jūs sniedzat mums, mūsu mājas lapā www.buhserviss.lv pirms pakalpojuma sniegšanas.

Kam ir pieejami Jūsu personas dati

 • Jūsu personas dati var būt pieejamas mūsu darbiniekiem un pakalpojumu sniegšanas pārstāvjiem, piemēram, juridisko, grāmatvedības pakalpojumu vai IT pakalpojumu pārstāvjiem.
 • Kā arī Jūsu personas datus mēs varam nodot tiesībsargājošām iestādēm, valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma vai, lai aizsargātu mūsu tiesiskās intereses.
 • Personas datu apstrāde tiek veikta tikai Eiropas savienības/Eiropas ekonomiskās zonas valstu ietvaros.

Personas datu saglabāšanas ilgums

 • Jūsu personas dati tiek uzglabāti kamēr Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, vai arī, kamēr Jūs atsaucāt savu piekrišanu.
 • Iespējams ilgākais Jūsu Personas datu saglabāšanas laiks, lai izpildītu likuma prasību par dokumentu minimālo glabāšanas termiņu vai lai aizsargātu mūsu tiesiskās intereses.

Jūsu tiesības

 • Piekļuve personas datiem - Jums ir tiesības vērsties pie mums ar lūgumu sniegt informāciju par to, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus, un nodrošināt piekļuvi tiem.

 • Personas datu labošana - Jums ir tiesības vērsties pie mums ar lūgumu mainīt nepareizu vai nepilnīgu informāciju par Jums.

 • Piekrišanas atsaukšana - Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādi.

 • Personisko datu dzēšana - Jūs varat lūgt mūs izdzēst jūsu personas datus (izņemot gadījumus, kad likums pieprasa datu saglabāšanu).

 • Apstrādes ierobežošana - Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto personas datu apstrādi vai pieprasīt to ierobežot. Ja personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz mūsu tiesiskajam interesēm, mēs turpināsim apstrādāt jūsu datus, ja mums būs pārliecinoši pamatoti iemesli turpināt to apstrādi. Kā arī Jums ir arī tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi reklāmas nolūkos.

 • Datu pārsūtīšana - Jums ir tiesības lūgt Mūs pārsūtīt Jūsu personas datus citam datu operatoram rakstiski vai elektroniski. Tas attiecas tikai uz datiem, kurus Jūs sniedzāt mums, pamatojoties uz jūsu piekrišanu un automātiskās apstrādes laikā.

Datu operatora kontaktinformācija

SIA „R.E.D. Namu serviss”
Adrese: Smilšu iela 6 - 9, Baloži, Ķekavas novads, LV2112, Tālrunis: +371 27111119
e-pasts: info@apsaimnieko.lv

 • Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.
 • Ja Jūs neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijai (www.dvi.gov.lv)